آرزو محمدزاده ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بانوی باران

تمام حرف من این است
بر فرض محال که ما هیچ ربطی به هم نداریم