عطر تو
آرزو محمدزاده ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

عطر تو

عطر تو جا مانده بر دستانِ من