آرزو محمدزاده ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

غریبه آشنا

روز عرفه، بر عارفان حق، و #عاشقان شیدا مبارک باد ???