آرزو محمدزاده ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

بی صدا

هر دم زِ دوریت