آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

کَشتی غم

به گل نشست…