آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل خزان

تا برسد به قدم زدن در خیابان های این شهر
که پر است از عاشقانه های گفته نشده.
ازغزل های خوانده نشده
و شاید با فرا رسیدن پاییز