آرزو محمدزاده ۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قهوه تلخ

در این هیاهوی گنگ
با خود خلوت کرده ام