آرزو محمدزاده ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

لبخند خدا

لبخند خدا روزت مبارک….

آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم