آرزو محمدزاده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

انکار عشق

حتی اگر عشق را قبول نداری
و همیشه و همه جا می نگاری که

آرزو محمدزاده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

زندگی

زندگی زمزمه عشق میان من و توست

آرزو محمدزاده ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

اصرار به دانستن نکن

عزیزکم
اصرار به #دانستن نکن
اصلا همین علم بیش از حد

آرزو محمدزاده ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قدردانی از مهرت

قدردان تو هستم نه هر روز بلکه هر لحظه.
تویی که تمام نامعادلات زندگیم را حل کردی.

آرزو محمدزاده ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

غریبه آشنا

روز عرفه، بر عارفان حق، و #عاشقان شیدا مبارک باد ???

آرزو محمدزاده ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دل من

امشب دل من غم دارد