آرزو محمدزاده ۴ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

چتر مهربانی

دل بارانیم
در انتظار

آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز

مهر همان بهار عاشق است

آرزو محمدزاده ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بانوی باران

تمام حرف من این است
بر فرض محال که ما هیچ ربطی به هم نداریم

آرزو محمدزاده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

زندگی

زندگی زمزمه عشق میان من و توست

آرزو محمدزاده ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قدردانی از مهرت

قدردان تو هستم نه هر روز بلکه هر لحظه.
تویی که تمام نامعادلات زندگیم را حل کردی.

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

قند خنده

صبح تداعی مهرانگیز…