آرزو محمدزاده ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

غرق چشمان تو

غرق چشمان تو بودم که دلم رسوا شد