آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ دلنوشته

کَشتی غم

به گل نشست…

رویای رنگین
آرزو محمدزاده ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

رویای رنگین

به تو که فکر میکنم…