آرزو محمدزاده ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلنوشته

جوانه عشق

در وصف بهار☘️
همین بس که
می بارد و می بارد
جوانه عشق  ❤️ می کارد…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

 

10 اردیبهشت ۹۶