آرزو محمدزاده ۱۲ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

واژه های سقط شده

شب
واژه هایِ
سقط شده یِ؛
لب ? هایِ
بی قرارِ من است…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

12 اسفند ۹۵