آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آنالیز کنیم!

میدونی آدم یه واقعیت تلخ رو بدونه و باهاش هم زیستی مسالمت آمیز داشته باشه، خیلی شیرینتر و قابل تحمل تر از اینکه مثل یه کپک سرشو زیر برف پنهون کنه و هیچ جارو نبینه وهیچ نشونه ای رو نفهمه.

آرزو محمدزاده ۱ بهمن ۱۳۹۴ دلنوشته

ساخت چین

درسته که پشت دوست داشتن های امروزی نوشته شده: ساخت چین امّا من آریایی وار دوستت دارم … آرزو محمدزاده @BanoyeOrdibehesht