آرزو محمدزاده ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

وام

سوزش بغض من امشب آرام می گیرد
چون یاد تو را از خدا وام می گیرم…

آرزو محمدزاده

۰۱:۱۳ دقیقه بامداد

@BanoyeOrdibehesht

 

پ.ن: به سختی صبح شد اصلا نخوابیدم…