آرزو محمدزاده ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

موهای مرا بباف

به شب که رسیدی
هنگام خواب
تو تار موهای مرا بباف
من تار و پود شب را
برای یک پلک آرامشت…

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht