آرزو محمدزاده ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ دلنوشته

بالش خیس

امشب حالِ دلم #بارانی
بالشِ خیس و ترم،
گواهِ این حیرانی.

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht

 

8 فروردین ماه ۹۶