آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

یخ سکوت

به چه می اندیشی ؟
به سکوت پنهان در نگاهم
یا به قفل زده شده بر دهانم
به من بنگر
این
حرارت
نگاهت
یخ سکوتم را ذوب خواهد کرد.
و من از سر شوق تمامی حجم انبوه ناگفته هایم
را در گوش دنیا فریاد خواهم زد.

آرزو محمدزاده

۳ شهریور ۹۵
@BanoyeOrdibehesht