آرزو محمدزاده ۶ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

خنده های تو

بداهه

زیباتر از بهار
تداعی خنده های توست
تو باشی و یک فنجان چای
تو باشی و غزلبات شهریار
تو باشی و شعر شیرین خنده هایت.

آرزو_محمدزاده
۳ تیرماه ۹۵ ساعت ۲۱:۳۰

@BanoyeOrdibehesht