آرزو محمدزاده ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

تو بهاری

تو بهاری همه مهرت به من و قلب من،
از عمق وجود است
من زمینم که به هرم نفست، باغی برینم…

مسابقه بداهه سرایی سایت شعر ناب
آرزو محمدزاده

پ.ن: برین اشاره داره به بهشت یعنی از هرم نفس ، تن معشوق مانند باغ های بهشتی، بهاری شده است

۲۴ اسفند ۹۵

BanoyeOrdibehesht@