آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

هوای تو

تو که باشی
من
هیچ کجای
این کره خاکی
نیاز به اکسیژن ندارم
من هر آن
بوی باران را
بوی بهار را
از حق نگذریم!
عطر حضور تو را با
ولع
نفس میکشم. ?

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht