آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

روی تو

روی_تو

واله و شیدا منم
سرگشته در شب ها منم
میروم شهر به شهر،
می روم منزل به منزل
می روم کو به کو
از برای روی تو

۱۱ تیرماه ۹۵ ساعت ۲۲:۲۵ دقیقه

بداهه
آرزو_محمدزاده

 

به کانال دختری از جنس بهار در تلگرام بپیوندید : @BanoyeOrdibehesht