آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین لبخند مزن، من بی دین و ایمان می شوم.
این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم

بداهه
آرزو محمدزاده

تهران – ۵ مرداد ۹۵

@BanoyeOrdibehesht