آرزو محمدزاده ۱۲ آذر ۱۳۹۴ دلنوشته

رایحه عطر تنت

و تو امروز

بی آنکه بدانی

رایحه عطر تنت

در کوچه های این شهر

دیوانه وار مرا در خود کشید

و من همچون باد پاییزی از پی تو می دویدم…….

 

آرزو محمدزاده

@BanoyeOrdibehesht