آرزو محمدزاده ۷ تیر ۱۳۹۶ دلنوشته

لبخند تو

صبح لبخند تو بر روی من است
شوق دیدار تو در کوی من است…

بداهه
آرزو محمدزاده