آرزو محمدزاده ۲۴ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

انکار

انکار می‌کنید حاضرم به شما ثابت کنم که هستیم.