آرزو محمدزاده ۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

آغوشت

این چنین دستم مگیر، من غرق آغوشت شوم

آرزو محمدزاده ۳۰ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

دیوانه

این دنیا محتاج، دیوانه عاشق است تا، انسان عاقل.