آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز

مهر همان بهار عاشق است

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز در آغوش خیابان

مهرت بی شک نعمتیست غیر قابل وصف
که به زیر قدم های من ریخته شده است

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

کوچه باغ

قسم به مهر بی دریغت
به شکوه نگاه غریبت

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل خزان

تا برسد به قدم زدن در خیابان های این شهر
که پر است از عاشقانه های گفته نشده.
ازغزل های خوانده نشده
و شاید با فرا رسیدن پاییز

آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل مهر

باز کن اغوش بهاریت را
پاییز مهربانی نزدیک است.