آرزو محمدزاده ۲ بهمن ۱۳۹۵ دلنوشته

روح بی باک

چشمِ من نمناک است.

آرزو محمدزاده ۴ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

چتر مهربانی

دل بارانیم
در انتظار

آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

فصل دل

روزهایم یکی یکی ورق می خورند

آرزو محمدزاده ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دل من

امشب دل من غم دارد

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

برق چشمانت

پشت نقاب شب
این برق چشمان توست

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

باور

به دریا زدم دفتر دل را
از برای عمق نگاهت