آرزو محمدزاده ۴ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

گوش شب

عشق❤️ همهمه‌ی یاد تو

آرزو محمدزاده ۸ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

حجم حیرانی

نمی دانم تو می دانی
منم بانوی بارانی

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

سیاهی شب

در من رخنه کن
همچو سکوت در سیاهی شب

آرزو محمدزاده ۲۳ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

تا صبح از سمت آغوش تو طلوع کنم.

آرزو محمدزاده ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دلنوشته

شب

و من همچو خورشید، همیشه بیدار و فروزان خواهم ماند