آرزو محمدزاده ۴ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

گوش شب

عشق❤️ همهمه‌ی یاد تو

آرزو محمدزاده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

انکار عشق

حتی اگر عشق را قبول نداری
و همیشه و همه جا می نگاری که

آرزو محمدزاده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

زندگی

زندگی زمزمه عشق میان من و توست

آرزو محمدزاده ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

دخترک

دخترک در آینه
شیطنت ها می کند

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

دختر بی پروا

آسمان را به زمین خواهم دوخت
به جنگ تن به تن با تمام دنیا خواهم رفت

آرزو محمدزاده ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ دلنوشته

گذر زمان

دلنوشته بیا فرض کنیم که سالهای سال هم بگذرد تو می پنداری با گذشت زمان طعم نگاهت، شیوایی کلامت طنین صدایت قند خنده هایت استواری قدم هایت گرمای دستانت برای من قابل تغییر است؟ من به این ناپایداری خو گرفته ام من زاده بهارم زاده ناپایداری در اوج پایداری شور انگیزترین فصل سال  ❤️?❤️ آرزو […]