آرزو محمدزاده ۲۹ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

دلتنگ

دلتنگِ بهار ☘️ و صورتی انتظار

آرزو محمدزاده ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ دلنوشته

تو بهاری

تو بهاری همه مهرت به من و قلب من،

آرزو محمدزاده ۱ مهر ۱۳۹۵ دلنوشته

پاییز

مهر همان بهار عاشق است

آرزو محمدزاده ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

بانوی باران

تمام حرف من این است
بر فرض محال که ما هیچ ربطی به هم نداریم

آرزو محمدزاده ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

کوچه باغ

قسم به مهر بی دریغت
به شکوه نگاه غریبت

آرزو محمدزاده ۱۲ شهریور ۱۳۹۵ دلنوشته

تن تو

تن تو، چهار فصل زندگی من است