آرزو محمدزاده ۴ بهمن ۱۳۹۶ دلنوشته

گوش شب

عشق❤️ همهمه‌ی یاد تو

آرزو محمدزاده ۱ دی ۱۳۹۶ دلنوشته

تب

من از دوری…

آرزو محمدزاده ۳۰ آذر ۱۳۹۶ دلنوشته

یلدا

انتظار ثانیه هاست…

آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خاک سرد

اینجا تن ِ خاک سرد است

آرزو محمدزاده ۲۷ آبان ۱۳۹۶ دلنوشته

خورشید

تو از خورشید می گویی…